Inspectie wegmarkering

Multiline inspecteert voor verschillende wegbeheerders jaarlijks de wegmarkering. Hierbij leggen wij de eigenschappen en de kwaliteit van de wegmarkering digitaal vast.

In ons inspectieprotocol is beschreven op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. Hoe een tweedelijns controle wordt uitgevoerd. Hiermee maken wij vooraf voor u inzichtelijk hoe wij inspecteren conform de CROW-normen.

Vanuit de inspectieresultaten verzorgt Multiline het onderhoudsprogramma wegmarkeringen. Wij combineren uw grootschalige wegen-onderhoudsprogramma met onze kennis van de laatste (duurzaamheids)ontwikkelingen op het gebied van wegmarkeringsmaterialen. Dit geeft u niet alleen inzicht in de onderhoudskosten, maar ook in de milieubelasting van het onderhouden van uw areaal.

In het programma Greenpoint  is een module ontwikkeld om de inspectie van de markeringen te digitaliseren. Deze data geeft u als wegbeheerder inzicht in de onderhoudsbehoefte voor de korte en lange termijn. De informatie is uitwisselbaar met bestaande beheersystemen.

Meten markeringen

Naast het inspecteren van de kwaliteit van de zichtbaarheid van wegmarkering voert Multiline metingen uit voor het bepalen van:

  • Nachtzichtbaarheid (RL – retroreflectie)

  • Dagzichtbaarheid (Qd of luminantiefactor β)

  • Stroefheid (SRT of PTV)