Certificaten

ISO 9001/2015

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het ISO9001-certificaat van Multiline Markering BV is geregistreerd onder nummer KSC-K11294/07. KIWA Nederland BV is onze certificerende instantie.

Door het onderhouden van ISO 9001 wil Multiline Markering BV borgen dat wordt voldaan aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Waarbij wij streven naar continue verbetering en een zeer tevreden klant.

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA**) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Het VCA** certificaat versie 2008/5.1 van Multiline Markering B.V. is geregistreerd onder nummer VCA-K49907/04. KIWA Nederland B.V. is onze certificerende instantie. Al onze uitvoerende medewerkers zijn in het bezit van een VCA-diploma en hebben de cursus veilig werken langs de weg gevolgd.

BRL9142/02

In de beoordelingsrichtlijn BRL 9142/02 “Appliceren van wegmarkeringsmateriaal " zijn de eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor afgifte en instandhouding van het procescertificaat bij het appliceren (aanwenden) van wegmarkeringmaterialen. Dit betreft het aanbrengen van wegenverf, verspuitbaar en niet-verspuitbaar reflecterend thermoplastisch markeringmateriaal en koudplast.

Het BRL9142/02 certificaat van Multiline Markering BV is geregistreerd onder nummer K7603/7.

CO2- BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor Multiline Markering B.V. een belangrijk doel.

Het CO2- Bewust certificaat geeft aan dat het managementsysteem van Multiline Markering B.V. voor het CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het SKAO handboek CO2-Prestatieladder. NCK is onze certificerende instantie. Het CO2-bewust certificaat niveau 3 van Multiline Markering B.V. is geregistreerd onder nummer NCK.2015.469.C02.