Maasvlakte Plaza truckparking- Havenbedrijf Rotterdam

Maasvlakte Plaza is een moderne grootschalige truckparking met in totaal 357 parkeerplaatsen. De truckparking is 24 uur per dag in bedrijf. Om al dit logistieke verkeer geordend af te wikkelen is een duidelijke wegmarkering essentieel. Multiline heeft in 2017 de markering gerealiseerd in opdracht van de Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Het Havenbedrijf Rotterdam is de bestaande truckparking Maasvlakte Plaza aan het uitbreiden. Ook de markering op de uitbreiding wordt door Multiline aangebracht.

Duurzaam

Wij informeren op dit project het havenbedrijf over de relevante (duurzaamheids)ontwikkelingen op het gebied van wegmarkeringsmaterialen. Op deze wijze dragen wij bij aan de duurzame toepassing van wegmarkering.