Meerjarig onderhoud wegmarkering 2018-2026 – Havenbedrijf Rotterdam

Multiline verzorgt vanuit het meerjarig onderhoudscontract 2018-2026 van Aannemingsmaatschappij Van Gelder de inspectie en het onderhoud van de wegmarkeringen. Hierbij leggen wij het gehele proces digitaal vast.

Op basis van ons inspectieprotocol ‘ZM3.1. visuele inspectie wegmarkering’, leggen wij de eigenschappen en de kwaliteit van de wegmarkering vast in het programma Greenpoint. Ook geeft de inspecteur de oorzaak van het ontbreken van de zichtbaarheid aan.

Aan de hand van de verzamelde informatie, het meerjarig plan grootschalig onderhoud wegen en de beeldkwaliteitseisen van de beheerder is door Multiline een voorstel opgesteld voor het jaarlijkse onderhoud van de wegmarkeringen. Hierbij zijn de relevante (duurzaamheids)ontwikkelingen op het gebied van wegmarkeringsmaterialen meegenomen.

Samen met de opdrachtgever en beheerder wordt het definitieve onderhoudsplan wegmarkeringen vastgesteld, waarbij de volgende punten zijn meegenomen:

  • Gewenste beeldkwaliteit

  • Beschikbaar budget

  • Doelstelling terugdringen onderhoudsbudget

De uitvoering van het onderhoud stuurt Multiline digitaal aan. Ook de voortgang van het gerealiseerde werk registreren de ploegen in Greenpoint. Uiteindelijk wordt de afrekening van het project gemaakt vanuit de registratie van het gerealiseerde en opgeleverde werk.

Voordelen inspectieprotocol ‘ZM3.1. visuele inspectie wegmarkering

Deze werkwijze resulteert in het voorkomen van informatieverlies, aangezien alles digitaal wordt vastgelegd. Ook is het tot in detail (per streep, haaientand etc.) duidelijk welke markering onderhouden dient te worden. Omdat bij de inspectie ook de oorzaak is vastgelegd heeft de werkvoorbereiding inzicht in de benodigde inzet voor een efficiënte uitvoering. Voor het projectteam van Van Gelder was het grote voordeel: 24/7 inzicht in de voortgang van de uitvoering.

Het onderhoud 2020 is binnen budget en tijdsplanning opgeleverd, waarbij alle doelstellingen zijn gerealiseerd.

Adviseren projectkansen

Als specialist informeert Multiline binnen dit contract over projectkansen op het gebied van de markering. Hierbij heeft Multiline onder andere de volgende kansen geïdentificeerd:

  • Terugdringen CO2-uitstoot en MKI bij het aanbrengen van wegmarkering en het beheer van het gehele areaal

  • Functioneel inzetten wegmarkeringmaterialen op basis van verwachte verkeersbelasting en gewenste levensduur

  • Verhogen veiligheid door vergroten zichtbaarheid markeringen

  • Verlagen overlast geluidshinder bij overrijden