Onderhoud wegmarkering – Gemeente Putten

Multiline verzorgt de inventarisatie en het onderhoud van de wegmarkeringen voor de gemeente Putten. Hierbij is dit gehele proces digitaal vastgelegd.

Op basis van ons inspectieprotocol ‘ZM3.1. visuele inspectie wegmarkering’, leggen wij de eigenschappen en de kwaliteit van de wegmarkering vast in het programma Greenpoint. Ook geeft de inspecteur de oorzaak van het ontbreken van de zichtbaarheid aan.

Meedenken en gezamenlijk opstellen jaarlijkse onderhoudsplan

Multiline heeft een voorstel opgesteld voor het jaarlijkse onderhoud van de wegmarkeringen, aan de hand van de verzamelde informatie en het meerjarig plan grootschalig onderhoud wegen van de gemeente Putten. Hierbij zijn de relevante (duurzaamheids)ontwikkelingen op het gebied van wegmarkeringsmaterialen meegenomen.

Samen met onze opdrachtgever hebben wij het definitieve onderhoudsplan wegmarkeringen vastgesteld, waarbij de volgende punten zijn meegenomen:

  • Gewenste beeldkwaliteit

  • Beschikbaar budget

  • Doelstellingen duurzaamheid, focus op terugdringen CO2-uitstoot

Het aansturen van de uitvoering van het onderhoud gebeurd digitaal. Ook de voortgang van het gerealiseerde werk registreren de ploegen in Greenpoint. De afrekening van het project maken wij vanuit de registratie van het gerealiseerde werk.

Voordelen inspectieprotocol ‘ZM3.1. visuele inspectie wegmarkering

Deze werkwijze resulteert in het voorkomen van informatieverlies, aangezien wij alles digitaal vastleggen. Ook is het tot in detail (per streep, haaientand et cetera) duidelijk welke markering onderhouden dient te worden. Omdat bij de inspectie ook de oorzaak is vastgelegd heeft de werkvoorbereiding inzicht in de benodigde inzet voor een efficiënte uitvoering. Voor de gemeente Putten was het grote voordeel: 24/7 inzicht in de voortgang van de uitvoering.

Het project is binnen budget en tijdsplanning opgeleverd, waarbij wij alle doelstellingen realiseerden.