Inspectie

Multiline inspecteert voor verschillende wegbeheerders jaarlijks de wegmarkering. Hierbij leggen wij de eigenschappen en de kwaliteit van de wegmarkering digitaal vast.

In ons inspectieprotocol is beschreven op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. Hoe een tweedelijns controle wordt uitgevoerd. Hiermee maken wij vooraf voor u inzichtelijk hoe wij inspecteren conform de CROW-normen.

Vanuit de inspectieresultaten verzorgt Multiline het onderhoudsprogramma wegmarkeringen. Wij combineren uw grootschalige wegen-onderhoudsprogramma met onze kennis van de laatste (duurzaamheids)ontwikkelingen op het gebied van wegmarkeringsmaterialen. Dit geeft u niet alleen inzicht in de onderhoudskosten, maar ook in de milieubelasting van het onderhouden van uw areaal.

In het programma Greenpoint  is een module ontwikkeld om de inspectie van de markeringen te digitaliseren. Deze data geeft u als wegbeheerder inzicht in de onderhoudsbehoefte voor de korte en lange termijn. De informatie is uitwisselbaar met bestaande beheersystemen.

Meten markeringen

Naast het inspecteren van de kwaliteit van de zichtbaarheid van wegmarkering voert Multiline metingen uit voor het bepalen van:

  • Nachtzichtbaarheid (RL – retroreflectie)

  • Dagzichtbaarheid (Qd of luminantiefactor β)

  • Stroefheid (SRT of PTV)

Duurzaamheid

Multiline Markering BV is voortdurend bezig met innovaties en duurzaamheid. Om te bekijken wat wij zoals doen klik hier!

Koudsprayplast

Koudsprayplast (KSP) is een duurzame markering, die geschikt is voor zware verkeerbelastingen doordat het een hoge slijtvastigheid heeft.
KSP geeft in verhouding tot andere wegmarkeringsmaterialen een lage CO2-belasting per m2. Multiline kan KSP elektrisch aanbrengen, waardoor er ook geen C02 uitstoot is bij het appliceren.

KSP kan zowel als type I en als type II markering worden toegepast. KSP kan worden toegepast als nieuwe markering, maar is ook zeer geschikt voor het upgraden van bestaande wegmarkering.
Door de minimale laagdikte is de geluidsproductie bij overrijden nihil.

Koudplast

Koudplast is een duurzame markering, die geschikt is voor zware verkeerbelastingen doordat het een zeer hoge slijtvastigheid heeft.
Koudplast wordt in type I (100% dekking lijn en figuratie en infracoatingen) en in type II (agglomeraat en figuratie) markering toegepast.

Mede door de hoge levensduur en lage verwerkingstemperatuur heeft dit markeringsproduct een relatief lage CO2-belasting.
Koudplast kan worden toegepast op vele soorten ondergrond en is in verschillende RAL-kleuren verkrijgbaar